Aanmelden als lid

📋 Aanmeldingsprocedure   |   TV De Geer
Onderstaande gegevens dienen naar de ledenadministrateur gemaild te worden:
* NAW gegevens;
* Geboortedatum;
* Recente pasfoto;
* Welke 2 diensten u wilt draaien, dit kunnen kantinediensten of accommodatiediensten zijn.
Een accommodatiedienst is een zaterdag van 9 uur tot 12 uur.
Een kantinedienst is met een open toernooi of met de competitie.
U kunt ook een dienst afkopen, de kosten hiervoor bedragen 25 euro.
► Deze informatie kunt u mailen naar lidworden@tvdegeer.nl

💳 Contributie   |   machtiging auto incasso
Wanneer deze gegevens ontvangen zijn, dan krijgt u van de ledenadministrateur een machtigingformulier. Dit formulier zal worden gebruikt voor het incasseren van de contributie. Deze bedraag 75 euro per jaar. Het machtigingsformulier kunt u inleveren bij de penningmeester. Het adres is te vinden op het machtigingsformulier.

🔑 Sleutel accommodatie   |   borg
U krijgt nog een sleutel van de tennisbaan, hiervoor wordt 20 euro borg gerekend. Met de sleutel krijgt u toegang tot het tennispark en de kleedlokalen. Deze sleutel is strikt persoonlijk.

🎾 Welkom bij de club!   |   veel tennisplezier!
Wij wensen u veel tennisplezier, mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd bij de ledenadministrateur terecht.